Basisschool

Huiswerkbegeleiding groep 6 t/m 8

Tegenwoordig bestaan veel gezinnen uit 2 werkende ouders, waardoor zij weinig tijd hebben om hun kinderen te helpen met het huiswerk. Wij bieden uw kind in een gezellige omgeving de hulp en steun die het nodig heeft, bij het maken en leren van het huiswerk. Wij ontzorgen gezinnen van huiswerkverplichtingen, waardoor er thuis meer tijd overblijft voor gezellige dingen.

Wij bieden

 • Kleine groepen (maximaal 7 kinderen)
 • 1 of 2 uur begeleiding per week (meer uren mogelijk in overleg)
 • Huiswerkbegeleiding eventueel in combinatie met bijles

Bijles groep 3 t/m 8

Soms hebben kinderen moeite met een bepaald vak. In de klas is er te weinig tijd en ruimte voor individuele hulp. Omdat de kinderen niet de hulp en aandacht krijgen die zij eigenlijk verdienen, lopen ze achter de feiten aan. Ze worden onzeker, waardoor prestaties uitblijven. Wij zijn ervan overtuigd dat succeservaringen helpen om de resultaten te verbeteren. Door persoonlijke aandacht en begeleiding ervaren kinderen eerder successen, waardoor hun scores verbeteren.

Wij bieden

 • Bijlessen per vak voor maximaal 2 kinderen (bv. taal, rekenen, begrijpend lezen)
 • Strippenkaarten van 5 of 10 bijlessen
 • Bijlessen van 1 uur, effectieve leertijd 50 minuten
 • Bijles eventueel in combinatie met huiswerkbegeleiding

Wij onderhouden nauw contact met de leerkracht van uw kind.

Plannen

Kinderen hebben een drukke sociale agenda en hebben niet altijd het overzicht wanneer zij tijd moeten maken voor schoolwerk. De hoeveelheid werk wordt onderschat waardoor ze in de knel komen qua tijd. Wij helpen ze met plannen van hun schoolwerk.

Wij bieden

 • Een cursus plannen in 5 lessen van 30 minuten
 • Kleine groepen van maximaal 10 kinderen

Leren Leren

Het leren leren begint met het plannen van het huiswerk. Wij helpen ze met plannen van hun schoolwerk.
Ook hebben veel kinderen moeite met het leren van grote stukken tekst en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken. Wij leren ze hoe je voor bepaalde vakken moet leren, door het maken van samenvattingen en mindmaps.
Daarnaast moeten kinderen ondervinden, dat door herhaling de stof beter beklijft en geautomatiseerd wordt. Wij maken hen bewust van het feit dat herhaling zorgt voor betere prestaties. Hierdoor groeit hun zelfvertrouwen.

Wij bieden

 • Een cursus Leren Leren in 10 lessen van 1 uur.
 • Kleine groepen van maximaal 10 kinderen

Pre-teaching

Bij sommige kinderen ligt de verwerkingssnelheid lager dan bij andere kinderen. Deze kinderen hebben er behoefte aan om stof twee keer aangeboden te krijgen, waardoor ze de stof in de les herkennen en eerder zullen oppakken.

Wij bieden

 • Sessies van 45 minuten per vak
 • Individuele begeleiding

Cito training

De ervaring leert dat de vragen en opdrachten in de Cito toetsen anders geformuleerd worden, dan in de methodes. Dit heeft als resultaat dat de kinderen moeite hebben met het geven van de juiste antwoorden. Dit maakt hen onzeker. Door te oefenen met de vraagstelling die in de Cito aan de orde komt, zullen ze eerder tot goede resultaten komen.

Wij bieden

 • Kleine groepen van maximaal 5 kinderen
 • Oefenmateriaal dat aansluit op het niveau van uw kind

Bikkeltrainingen

Hasa Schoolbegeleiding biedt de volgende Bikkeltrainingen aan:

Koele Bikkels

Met meer zelfvertrouwen je taken aanpakken: of je nu last hebt van faalangst op school, bij het sporten of in de omgang met anderen, met de faalangsttraining ‘Koele Bikkels’ pak je jouw faalangst snel en goed aan! Deze training is voor kinderen die faalangst graag achter zich willen laten en een steuntje in de rug kunnen gebruiken op het gebied van zelfvertrouwen en zelfbeeld. De kinderen leren begrijpen waar faalangst vandaan komt, hoe ze dit gevoel kunnen ombuigen naar ontspanning, plannen en de baas kunnen zijn over hun eigen gedachten.

De training is voor kinderen van 8-12 jaar en bestaat uit 6 bijeenkomsten van 1,5 uur.

Brugklas Bikkels

Wat betekent de brugklasoverstap; de overstap van groep 8 naar de brugklas? Wat gaat er veranderen en wat blijft hetzelfde? En hoe hou ik me staande als ik al gestart ben? Deze training is voor alle kinderen die de basisschool gaan verlaten – of net zijn gestart in de brugklas. We nemen samen alle thema’s door die komen kijken bij de brugklas; nieuwe vrienden en vriendinnen, social media, lesroosters en het maken van een goede eerste indruk. Voel je sterk en stevig voor deze nieuwe stap in je leven.

De training is voor kinderen van 11-14 jaar en bestaat uit 6 bijeenkomsten van 1,5 uur.

Huiswerk Bikkels

Waarom zou ik aan mijn huiswerk beginnen, hoe hou ik de meeste vrije tijd over, hoe leer ik slim en efficiënt en hoe hou ik mijn aandacht erbij? Deze vragen staan centraal in de training ‘Huiswerk Bikkels.’ De training is bedoeld voor kinderen die te maken krijgen met huiswerk. Met name brugklassers hebben hier baat bij. Door samen goed te plannen, de juiste doelen te stellen en de beste tips en trucs door te nemen wordt huiswerk maken een eitje!

De training is voor kinderen van 10-15 jaar en bestaat uit 6 bijeenkomsten van 1,5 uur.

Indien u meer informatie wilt, kunt u kijken op Bikkels.nl of neem contact op via postbus@hasa.nu.

Sport

Sporten zorgt voor een frisse geest en verhoogt de concentratie. Wij willen de kinderen de gelegenheid bieden, om in groepsverband aan verschillende sportactiviteiten deel te nemen. Om dit te kunnen bewerkstelligen hebben we een minimaal aantal kinderen nodig bij de verschillende onderdelen.

Wij bieden

 • Tennisles (minimaal 6 kinderen)
 • Balvaardigheden (minimaal 6 kinderen)
 • Meer sporten volgen binnenkort

Voeding

Veel ouders hebben een drukke baan. Hierdoor kan het voorkomen dat ze langer moeten doorwerken en geen tijd hebben om een goede gezonde maaltijd te bereiden. Wij zijn gevestigd op HLTC de Metselaars. Dit is een tennispark met een gezellig clubhuis. De kinderen kunnen hier verschillende maaltijden nuttigen.

Leerlingvolgsysteem

Wij maken gebruik van een leerlingvolgsysteem. Hierin houden we bij hoe vaak de leerlingen komen en wat we hebben gedaan. U krijgt inloggegevens om uw kind te volgen. Elke keer dat uw kind bij ons heeft gewerkt, krijgt u een dagverslag per mail. Voor meer informatie kunt u kijken op:

StudieplannerPro