Logo

Citotraining

Waarom Citotraining?

In januari en juni worden in elke groep Citotoetsen afgenomen. In groep 8 maken de leerlingen ook een eindtoets. Leerlingen vinden dit vaak spannend. De ervaring leert dat de vragen en opdrachten in de Citotoetsen anders geformuleerd worden dan in de methodes. Dit heeft als resultaat dat de leerlingen moeite hebben met het geven van de juiste antwoorden.

Waarom Citotraining?
Aanpak Citotraining

Onze aanpak

Tijdens een intakegesprek bepalen wij samen met de ouder(s) voor welke onderdelen van de Citotoets ondersteuning nodig is. Dit kan voor spelling, rekenen of begrijpend lezen zijn. Het is ook mogelijk om aan alle onderdelen te werken. De Citotraining voor groep 8 is erop gericht om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de daadwerkelijke eindtoets. Hierdoor maken de leerlingen met meer zelfvertrouwen de eindtoets.

Wij oefenen vooral hoe de leerlingen om moeten gaan met de meerkeuzevragen en hoe zij tot het juiste antwoord kunnen komen, door middel van een stappenplan. Begrijpend lezen is daarbij heel belangrijk. Wij besteden ook aandacht aan de eventuele hiaten die naar voren komen tijdens de Citotraining door extra te oefenen op de onderdelen waar de leerlingen op uitvallen.

Wij bieden

  • Citotraining per vak (bv rekenen, begrijpend lezen, spelling)
  • Individuele begeleiding
  • Strippenkaart van 5 of 10 trainingen
  • Training van 60 minuten
  • Oefenmateriaal dat aansluit op het niveau van uw kind

Direct aanmelden