Logo

Plannen

Waarom plannen?

Leerlingen in groep 8 krijgen meestal voor elke dag huiswerk op. Dit bestaat vaak uit maakwerk en leerwerk, maar ook boekbesprekingen en spreekbeurten komen aan de orde. Leerlingen krijgen het huiswerk vaak ruim van tevoren op en schrijven het dan onder begeleiding van de juf/meester in hun agenda. Sommige scholen maken gebruik van een online agenda. Het komt regelmatig voor dat leerlingen te laat beginnen met leren of voorbereiden Ze hebben vaak geen overzicht van wat er allemaal moet gebeuren en vinden het met name moeilijk om in te schatten wanneer ze moeten beginnen, waardoor ze in de knel komen. Leert een leerling in groep 8 plannen, heeft hij daar later op de middelbare school profijt van.

Waarom plannen?
Aanpak plannen

Onze aanpak

De cursus plannen wordt een op een gegeven en duurt 4 x 1 uur. Wij leren de leerlingen om structuur in hun organisatie en planning aan te brengen en zorgen zo voor overzicht. We plannen zowel leer- als maakwerk. Voor leerwerk worden ook herhaalmomenten ingepland, waardoor de stof beter beklijft.

Wij bieden

  • Een op een begeleiding
  • Plannen met een agenda
  • 4 x 1uur plan les

Direct aanmelden