Logo

Pre-teaching

Waarom pre-teaching?

Sommige leerlingen hebben moeite met een bepaald vak. Andere zijn gewoon onzeker en zijn bang om foute antwoorden te geven. Het kan ook zijn dat leerlingen een trage verwerkingssnelheid hebben, waardoor zij in de les niet mee kunnen komen en dus bepaalde onderwerpen niet goed begrijpen. Deze leerlingen hebben behoefte aan extra hulp en uitleg. Pre-teaching betekent voor het lesgeven. In deze lessen wordt de lesstof behandeld, die een week later op school wordt besproken. Leerlingen behandelen de stof dus twee keer.

Waarom pre-teaching?
Aanpak pre-teaching

Onze aanpak

Tijdens het intakegesprek wordt duidelijk voor welk vak pre-teaching opgezet moet worden en voor welke onderdelen hulp nodig is. Daarna nemen wij contact op met de leerkracht, om goed af te stemmen wat prioriteit heeft en op welke manier de hulp ingezet moet worden.

Wij geven instructie voor de lesstof van bijvoorbeeld rekenen, die de week daarna in de les aan bod komt. Wij zorgen ervoor dat de leerlingen dezelfde instructie als in de klas krijgen, zodat zij de stof tijdens de instructie in de les herkennen en dus ook sneller oppakken. Wij gebruiken de boeken van de methode die ze op school hebben. Doordat leerlingen de instructie twee keer aangeboden krijgen, nemen zij met meer zelfvertrouwen deel aan de lessen, waardoor ze actiever worden en met meer plezier leren. Leerlingen zullen sneller aan opdrachten beginnen en minder uitstelgedrag vertonen.

Regelmatig evalueren we of de leerling verbetering in de lessen laat zien. Vervolgens bepalen we of alle onderdelen nog steeds evenveel aandacht nodig hebben of dat de begeleiding aangepast moet worden.

Wij bieden

  • Sessies per vak (bv. taal, rekenen, begrijpend lezen)
  • Individuele begeleiding
  • Strippenkaarten van 5 of 10 sessies
  • Sessies van 60 minuten per vak

Direct aanmelden