Logo

Bijles

Waarom bijles?

Heeft een leerling moeite met een bepaald vak? Is de uitleg in de les niet altijd duidelijk of zijn bepaalde onderdelen van een vak gewoon heel lastig? Geen paniek! Wij kunnen helpen. Onze bijlesdocenten/-studenten helpen de leerlingen op weg, leggen de stof uit en zien erop toe dat de leerlingen de stof ook oefenen, herhalen en automatiseren.

Waarom bijles?
Aanpak bijles

Onze aanpak

Tijdens een intake wordt bepaald wat de leerling nodig heeft. Zijn er achterstanden en hiaten in bepaalde kennis of is dat ene onderwerp in de les momenteel te lastig? Onze bijlesdocenten/-studenten pakken het probleem samen met de leerling aan en proberen in een-op-een sessies, de kennis te versterken.

Leerlingen hebben een strippenkaart van 5 of 10 bijlessen en kunnen deze strippen zelf inplannen. Na elke bijles wordt de strippenkaart afgetekend en weet de leerling precies hoeveel uren hij/zij nog tegoed heeft.

Wij bieden

  • Structurele begeleiding per vak een op een
  • Strippenkaart 5 of 10 uur
  • 1 of 2 uur per keer

Wij onderhouden contact met de mentor/vakdocent van uw kind.

Direct aanmelden