Logo

Examentraining

Waarom examentraining?

Elk schooljaar in mei begint het landelijk eindexamen, maar eigenlijk begint het examen al veel eerder. In de voorexamenklas maken de leerlingen al schoolexamens. Deze cijfers tellen mee voor het eindexamen.

Het is daarom van belang dat leerlingen de schoolexamens goed gaan maken, zodat ze wat relaxter aan het examen in mei kunnen beginnen. Leerlingen hebben vaak behoefte om de stof nog een keer goed uitgelegd te krijgen. Vaak is de examenstof namelijk een hele tijd geleden op school besproken en moeten ze even het vertrouwen krijgen dat zij het goed doen. Onze begeleiders motiveren en stimuleren de leerlingen om op verschillende manieren met de stof bezig te zijn en zich deze zo eigen te maken.

Waarom examentraining?
Aanpak examentraining

Onze aanpak

Examentrainingen worden in groepsverband en per vak aangeboden. De examentrainingen vinden vaak plaats in de vakanties, omdat meestal na de vakantie de SE-weken gepland staan.

De examentrainers behandelen de te leren stof, leggen alles uit en oefenen met de examenkandidaten om de stof toe te passen. Hierbij is veel aandacht voor het formuleren van antwoorden. Hoe moet je vragen beantwoorden en waar moet je op letten?

Wij bieden

  • Kleine groepen van maximaal 5 leerlingen per vak
  • 2 of 3 dagen examentraining
  • Vakbekwame examentrainers
  • Oefenmateriaal van examenoverzicht

Direct aanmelden