Logo

Team

Team

Inga Haas

Inga Haase

Inga is sinds 2004 docent op een middelbare school in Den Haag. Zij heeft in de afgelopen jaren verschillende niveaus en klassen lesgegeven. Als mentor en topsport studiebegeleider heeft Inga jarenlange ervaring in het begeleiden van leerlingen.

Na het afronden van de studie Duitse Taal en Cultuur in 2003, heeft zij in 2004 de Postdoctorale Lerarenopleiding bij het ICLON afgerond. In 2010 is zij voor de hbo-opleiding Toegepaste Psychologie afgestudeerd. Zij heeft ook verschillende cursussen gedaan, waaronder kindercoach, NLP. Ook heeft Inga een Excel training gevolgd en daarin level 1,2,3 afgesloten. Inga heeft zich tevens ook verdiept in de executieve functies en het leren leren.

Nicolette Saeijs

Nicolette Saeijs

Nicolette is sinds 2000 leerkracht in het basisonderwijs. Zij heeft in de afgelopen jaren aan verschillende groepen lesgegeven.

Nicolette heeft in 2000 de PABO afgerond. Zij heeft verschillende cursussen gedaan, waaronder de sociaal-emotionele werkwijze van “Leefstijl”, de cursussen omgaan met ouders, ouderbetrokkenheid 3.0, vreedzame school en kindercoach. Ook is zij in het bezit van een BHV-diploma. Nicolette heeft zich ook verdiept in de executieve functies.

Victor Hupe

Victor Hupe

Victor studeert aan de TU Delft. Hij heeft de bachelor Industrieel Ontwerpen afgerond. Hij is nu bezig met zijn master Strategic Product Design. Op de middelbare school heeft hij een combinatiepakket gedaan van Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek. Hij heeft in de afgelopen jaren leerlingen van groep 4 tot en met 6 vwo bijles gegeven. Hij ondersteunt de leerlingen hier vooral in de bètavakken (wiskunde A/B, scheikunde, natuurkunde en biologie) en plannen.

Sascha

Sacha Glotzbach

Sacha heeft haar vwo-diploma behaald op het Segbroek College in Den Haag. Zij had een combinatie van de profielen Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek. Zij volgt nu de studie Econometrie in Rotterdam.
Zij geeft al een aantal jaar bijles aan leerlingen op de middelbare school. Sacha geeft vooral bijles in de vakken wiskunde, scheikunde, natuurkunde, biologie en economie, maar zij verzorgt ook de huiswerkbegeleiding.

Sascha

Max Bosch

Max geeft sinds 2014 bijlessen en ondersteuning aan scholieren van verschillende niveaus in de vakken Engels, Geschiedenis, Maatschappijleer en Nederlands. Ook biedt hij persoonlijke ondersteuning aan leerlingen met leerproblemen, angsten bij het leren, en helpt hij leerlingen om zelfstandigheid en zelfvertrouwen te ontwikkelen.

Na het afronden van de studie Engelse Taal en Cultuur in 2018, heeft Max in 2019 zijn doctorandus behaald in English Literary Studies. Max heeft ook een minor in E-N/N-E Vertalen afgerond en heeft al meerdere vertalingen uit verschillende vakgebieden gemaakt. Daarnaast heeft hij in 2020 de Postdoctorale Eerstegraads Academische Lerarenopleiding bij het ICLON afgerond. Tijdens deze studie heeft Max zich verdiept in de metacognitie van leerlingen tijdens het leren.

HaSa 3 jaar!
Aanbieding