Logo

Werkwijze

Intake

De leerling komt samen met zijn/haar ouders op intakegesprek. Voor het intakegesprek krijgt de leerling een zelfscan thuis gestuurd. Deze zelfscan maakt de leerling en neemt deze mee naar het intakegesprek. Tijdens het gesprek worden de problemen die ervaren worden met het maken en leren van schoolwerk besproken. Samen met de ouders en de leerling worden er doelen bepaald en wordt er een plan van aanpak op maat gemaakt.

Bij elk probleem hoort een andere aanpak. De meeste leerlingen komen voor huiswerkbegeleiding. Veel leerlingen hebben moeite om aan het werk te gaan of weten niet zo goed hoe zij moeten leren. Daarom hebben wij aandacht voor alle executieve functies om zo de leerlingen handvatten te geven om juist deze functies te verbeteren en te ontwikkelen.

Plannen en leren leren

Bij HaSa werken de leerlingen in kleine groepjes met een vaste studiebegeleider (per dag). Bij binnenkomst bekijkt de studiebegeleider samen met de leerlingen zijn/haar agenda en helpt de leerling met het maken van een planning.

De studiebegeleider helpt vervolgens inhoudelijk met de verschillende vakken, maar zorgt er ook voor dat de leerlingen met verschillende leerstrategieën aan het werk gaan. Tijdens de huiswerkbegeleiding worden de leerlingen dus niet alleen vakinhoudelijk begeleid, maar wordt er ook veel aandacht besteed aan het leren leren.

De executieve functies spelen hierbij een zeer belangrijke rol. Leerlingen moeten zich bewust worden van wat ze moeten leren en hoe ze het moeten leren.

Staat een leerling onvoldoende voor een vak, betekent dat niet gelijk dat er bijles nodig is voor dat ene vak. Het kan zomaar zijn dat een leerling gewoon niet goed leert voor dit vak, omdat hij/zij niet weet hoe dit aangepakt moet worden.

Mocht er toch bijles nodig zijn? Bij HaSa zijn de bijlessen altijd één op één en vakspecifiek.

Waarom
Aanpak

Tijdens de bijles werken de leerlingen een uur aan één vak, met een vaste, deskundige begeleider.

Tijdens dit uur wordt er gewerkt aan het leren van vaardigheden, samenvatten en oefenen onder begeleiding. Er is dus ook hier aandacht voor het leren leren. De leerlingen krijgen hierdoor steeds meer grip op de stof en worden hierdoor zelfverzekerder, waardoor de prestaties verbeteren.

De begeleider overhoort en stuurt de leerlingen aan.

Leerlingvolgsysteem

HaSa werkt met HOMi. Dit is een leerlingvolgsysteem dat gekoppeld wordt aan Magister. De studiebegeleiders hebben inzage in de agenda en de cijfers van de leerlingen. Uiteraard geven ouders hier toestemming voor.

Over de leerlingen wordt een uitgebreid dag verslag geschreven en naar ouders en indien gewenst, ook naar mentoren en leerkrachten gestuurd. Zo houdt HaSa de ouders op de hoogte van de werkhouding, dagplanning, concentratie en welbevinden van hun zoon of dochter.

Leerlingen kunnen ervoor kiezen om in HOMi te plannen, maar zij mogen ook in een papieren agenda of google agenda plannen. Ouders krijgen ook een inlogcode in HOMi, waardoor ze inzage hebben in de planning en de dagverslagen.

Onze studiebegeleiders

De studiebegeleiders van HaSa ondersteunen, motiveren en stimuleren de leerlingen om het beste uit zichzelf te halen. Met enthousiasme begeleiden zij de leerlingen op de weg naar wijzer en helpen ze haalbare doelen op te stellen en nieuwe vaardigheden en talenten te ontwikkelen en ontdekken. De studiebegeleiders leren de leerlingen de vaardigheden om te plannen en te leren, zodat zij dit na een paar maanden zelf kunnen doen en niet langer hulp nodig hebben.

Regelmatig nemen de begeleiders contact op met de ouders en leerkrachten, om te bespreken hoe het gaat. Naar aanleiding van die gesprekken passen wij eventueel de werkwijze en doelen aan.