Logo

Privacy

Privacy Beleid HaSa schoolbegeleiding

Via deze Privacy Policy informeert HaSa schoolbegeleiding u over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. HaSa schoolbegeleiding is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De verantwoordelijke wordt hierna aangeduid als “HaSa”.

HaSa respecteert uw privacy en wij houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Welke gegevens worden verwerkt?

Hasa verwerkt de persoonsgegevens die we van u en derden ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor huiswerkbegeleiding, bijles, Leren Leren en andere diensten, of als u op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens:

 • voor -en achternaam leerling,
 • voor -en achternaam ouders/verzorgers,
 • adres,
 • telefoonnummers leerling/ouders/verzorgers/docent/mentor/groepsleerkracht,
 • geslacht leerling,
 • geboortedatum leerling,
 • schoolgegevens (schoolnaam/niveau/klas/groep),
 • uw feedback over de begeleiding,
 • overige informatie die u aan ons verstrekt

Deze persoonsgegevens worden maximaal twee jaar beveiligd bewaard. Daarnaast verzamelt en verwerkt HaSa persoonsgegevens in het kader van de dagelijkse routine van de leerlingen, zoals aanwezigheid, eventuele resultaten en of hij/zij de begeleiding (met goed gevolg) heeft afgerond. Deze evaluatiegegevens worden maximaal drie jaar beveiligd bewaard.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

HaSa gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de begeleiding;
 • het verzorgen van de begeleiding;
 • om analyses uit te voeren, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
 • om onze rapportages en andere informatie toe te zenden;
 • om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren;
 • om te voldoen aan op HaSa rustende wet -en regelgeving

HaSa zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven of indien HaSa daartoe wettelijk verplicht is. Dit gebeurt eventueel geanonimiseerd.

Cookies

Onze website maakt geen gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst.

Facebook

 • Doel: De Facebook-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante advertenties op Facebook getoond kunnen worden.
 • Eigenschap: De cookie komt van Facebook en wordt 1 jaar bewaard.
 • Bekijk Facebook Privacy Statement.

LinkedIn

 • Doel: De LinkedIn-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante advertenties op LinkedIn getoond kunnen worden
 • Eigenschap: De cookie komt van LinkedIn en wordt 3 maanden bewaard.
 • Bekijk LinkedIn Privacy Statement.

Beveiliging en bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. HaSa bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. HaSa mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot HaSa richten door een e-mail te sturen naar postbus@hasa.nu onder vermelding van uw naam en naam van de leerling. HaSa zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren.

In geval van een verzoek tot verwijdering zal HaSa de betreffende persoons-gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Daarnaast is het ook mogelijk om uw gegevens te ontvangen voor persoonlijk (her)gebruik.

Wijzigingen

HaSa kan deze Privacy Policy wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacy Policy regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 31-05-2018.