Logo

Leren Leren

Waarom leren leren?

Veel leerlingen leren voor een eenmalig toetsmoment en vergeten daarna weer wat ze hebben geleerd. Aangezien leerlingen wel steeds meer de geleerde kennis moeten kunnen toepassen, is het onhandig als zij de geleerde kennis niet meer kunnen oproepen. Vooral op de middelbare school moeten leerlingen meer inzicht laten zien en verbanden kunnen leggen tussen de verschillende onderdelen van de lesstof (denk aan oorzaak-gevolg, argumenten, verklaringen), maar ze moeten vooral heel veel stof kunnen onthouden.

Heeft een leerling nooit geleerd hoe hij moet leren, dan kan hij vastlopen. Daarom is het heel belangrijk dat hij op vroege leeftijd al begint met het leren leren. Voor een leerling is het belangrijk om te weten wat hij moet doen, waarom hij dit moet doen en als laatste ook hoe hij dit moet doen. Als een leerling zich hiervan bewust is, zal hij beter op zijn eigen leerproces kunnen reflecteren. Met als resultaat dat de prestaties verbeteren.

Waarom leren leren?
Aanpak leren leren

Onze aanpak

Leerlingen moeten zich bewust worden van hun eigen leren en daar zelf de verantwoordelijkheid voor nemen. Met behulp van het werkboek "Leren Leren", richten wij de aandacht op leerstrategieën en inzichten die de kinderen helpen bij het leerproces.

Door een zelfscan wordt de ontwikkeling van de executieve functies in kaart gebracht. Met behulp van een inspiratieblad maken wij een plan van aanpak, om de minder ontwikkelde vaardigheden te trainen en dus te verbeteren. De ingezette interventies moeten op een later tijdstip geëvalueerd worden. Het is belangrijk om te weten of de leerling verbeteringen in taakgedrag, planning en organisatie of concentratie ervaart. Bij te weinig veranderingen kunnen er nieuwe interventies bedacht worden om de vaardigheden te ondersteunen.

Wij bieden

  • Een cursus van 7 lessen inclusief het werkboek “Leren Leren voor het voortgezet onderwijs” (Inge Verstraete & Karin Nijman)
  • Kleine groepen (minimaal 3 en maximaal 10 leerlingen)
  • Zelfscan executieve functies

Direct aanmelden