Logo

Pre-teaching, een sleutel tot meer zelfvertrouwen!

Door Max

Iedereen heeft wel een bepaald vak op de basisschool gehad dat iets minder goed ging dan de andere vakken. Misschien ken je dat moment nog wel. Het was weer de tijd van de dag dat je minst favoriete vak aan bod kwam. Dat ene vak dat je de stuipen op het lijf jaagde. Het zweet brak je al uit. “Oh nee… Daar gaan we weer…” Je vond het een moeilijk vak en je vond het lastig te begrijpen. Elke keer als de docent iets uitlegde, wist je niet zo heel goed waar het over ging. Het leek wel of de leraar een andere taal sprak. Je hoopte ook dat die leraar jou geen vragen ging stellen. Je zat al met een knoop in je maag; “niet mij kiezen, niet mij kiezen, niet mij kiezen…” En ja hoor, je werd altijd gekozen. Daar zat je dan, met je mond vol tanden. Je klapte helemaal dicht en raakte in paniek. Je was bang dat je het foute antwoord zou geven. Help!

Het is een scenario dat veel leerlingen al hebben meegemaakt en waar leerlingen op school nog steeds tegenaan lopen. Gelukkig is daar een oplossing voor! Pre-teaching is namelijk een manier om die angst weg te halen en om meer zelfvertrouwen bij de leerlingen te creëren.

Pre-teaching, wat is dat dan?

Met pre-teaching (letterlijk vertaald: vóór het lesgeven) worden nieuwe leerstof en instructies vóór de eigenlijke les apart aangeboden. Dit gebeurt vaak in een één op één setting of in kleine groepjes. Omdat deze lessen ook kleinschalig zijn vormgegeven, is er meer ruimte voor de leerlingen om fouten te maken. Er staat dan namelijk geen druk op de leerlingen.

Leerlingen die moeite hebben met het volgen van instructies in de les, kunnen met pre-teaching de lesstof met meer gemak eigen maken. Wanneer de stof daarna wordt behandeld ‘tijdens de echte les’ op school, zal het veel toegankelijker en meer vertrouwd zijn (Annou). Het creëert dus een soort voorspelbaarheid. Deze voorspelbaarheid zorgt voor succeservaringen en daardoor krijgen leerlingen meer zelfvertrouwen.

Voor leerlingen met leerstoornissen, zoals dyslexie en dyscalculie, is pre-teaching ook heel effectief. Dit is omdat zij baat hebben bij de extra instructie- en leertijd (Braams & Desoete). Op alle fronten is pre-teaching dus een ideaal middel om verschillende leerlingen een extra steuntje in de rug te bieden.

Maar waarom hebben leerlingen dan weinig zelfvertrouwen?

Het OVM, onderwijs van morgen, constateerde dat leerlingen met weinig zelfvertrouwen vaak verlegen zijn, afwachtend zijn en geen initiatief nemen. Deze leerlingen zien ook vaak tegen dingen op en vermijden situaties waarin ze kunnen falen.

Volgens een onderzoek van het OVM ontstaat een gebrek aan zelfvertrouwen in de klas “vooral door situaties waarin een kind zich niet veilig, verbonden of gewaardeerd voelt.” Een leerling kan dus al snel angstig worden door een te moeilijk vak. Het is echter nog vervelender wanneer een leerling gefrustreerd raakt omdat de stof te moeilijk blijft. In dit soort “langdurige situaties van onzekerheid” kan een leerling in een negatieve spiraal terechtkomen. Wanneer het namelijk een keer niet goed gaat in de klas, zal de leerling zich al snel zelf de schuld geven. Dat is natuurlijk zonde, want dat is nergens voor nodig. De leerling zal nog onzekerder en negatiever worden wanneer hij/zij zichzelf onterecht de schuld geeft.

Wat voor effect heeft pre-teaching op zelfvertrouwen?

Scholen willen dat al hun leerlingen zich goed voelen op school en het maximale uit zichzelf kunnen halen. Dit wordt bereikt door te focussen op het voorkomen van leerproblemen. Variatie in het lesaanbod is belangrijk om beter in te spelen op leerlingen met verschillende instructiebehoeften, of die op een andere manier leren. Hierbij biedt pre-teaching een unieke manier van lesgeven in plaats van zwakkere leerlingen te remediëren of inhaallessen te laten volgen.

Braams & Desoete pleiten in hun onderzoek naar zelfvertrouwen door pre-teaching, dat het voor het zelfbeeld van kinderen van belang is “om de leerstof die aan bod zal komen 'voor' te zijn in de behandeling.” Op die manier profiteren ze namelijk van de klassikale instructie omdat het dan meer vertrouwd aanvoelt. Omdat pre-teaching in kleine groepjes wordt gegeven, kunnen de leerlingen ook veiliger hun gedachten delen. Een goede, vertrouwde én veilige leeromgeving draagt namelijk bij aan een positieve leerhouding. Het wakkert nieuwsgierigheid aan en geeft zelfvertrouwen (Annou).

Pre-teaching werkt dus preventief, want als de leerlingen zelfstandig aan het werk moeten, hebben zij al twee keer de instructie gehad. Hierdoor zal een leerling tijdens de verwerking van de stof minder fouten maken. Dit versterkt het zelfvertrouwen en daardoor durven deze leerlingen ook actiever mee te doen tijdens de instructie in de klas, omdat zij de lesstof al een beetje begrijpen (CED groep).

Tijdens de pre-teaching is er meer ruimte voor:

Het geven van complimenten

Het is belangrijk dat er minder nadruk wordt gelegd op wat niet goed gaat of wat de leerlingen niet kunnen. Er moet juist gefocust worden op wat wél goed gaat. Hierdoor kan er steeds meer aan een leerling gevraagd worden. Complimenten zijn daarbij heel belangrijk. Ze geven namelijk een goed gevoel en dragen bij aan meer zelfvertrouwen.

Het stimuleren van zelfstandigheid

Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen als ze merken dat iets, wat van tevoren moeilijk leek, toch lukt. Als dit toch nog te moeilijk blijkt, kan de stof ook altijd in stukjes worden opgedeeld en besproken worden.

Het aandacht geven aan onzekerheid

Zeker bij nieuwe lesstof of bij het beantwoorden van vragen is het van belang om de onzekerheid te benoemen. Het is namelijk niet erg om iets niet te weten, dat hoort er namelijk bij! Wanneer leerlingen het dan toch proberen en het lukt, voelen ze zich daarna trots. De volgende keer dat ze hetzelfde nog een keer moeten proberen, is het ook al veel minder spannend.

Het kind zelf laten kiezen

Door tijdens de pre-teaching vragen te stellen zoals ‘Hoe zou je het zelf oplossen?’ of ‘Wat zou je zelf doen?’, leert een leerling om zelf na te denken en te vertrouwen op zijn of haar eigen keuzes.

Kan uw kind ook extra instructie en wat meer zelfvertrouwen gebruiken? Check dan www.hasa.nu/basisschool/pre-teaching en meld uw kind aan voor een vrijblijvend intakegesprek!

Bronnen:

Annou, Hoe creëer je thuis een krachtige leeromgeving? 2020.

Braams & Desoete, Kinderen met dyscalculie. 2008.

CED groep, Pre-teaching Voorbereidingslessen bij de methode Kinderen en hun sociale talenten. 2010.

OVM, Onzekere kinderen? Zo geef je ze meer zelfvertrouwen. 2020.

Direct aanmelden